مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم تك پرسي 707 آيتي پكينگ

طول:21.8 سانتی متر 

عرض:16سانتی متر

ارتفاع:3.8سانتی متر 

ضخامت:60میکرون

حجم:930سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم غذاي كوچك 711 آيتي پكينگ

طول:21 سانتی متر 

عرض: 14سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر 

ضخامت:55میکرون

حجم:750سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم تك پرسي 105 پارسه

طول:22سانتی متر 

عرض: 15.3سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر 

وزن:15.1گرم 

ضخامت:70میکرون

حجم :900سی سی

×500

توضیحات

بعادظرف تک پرس  پایون

طول :14.5سانتی متر 

عرض :21سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:8.8گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم يك و نيم پرسي 114 پارسه 

طول:22.5 سانتی متر 

عرض: 16.5سانتی متر

ارتفاع:4.5سانتی متر 

وزن:17.8گرم

ضخامت:70میکرون

حجم :1125سی سی

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم يك و نيم پرسي 129 پارسه

طول:22.4سانتی متر 

عرض: 17.5سانتی متر

ارتفاع:3.2سانتی متر 

وزن:15.6گرم

ضخامت:65میکرون

حجم:1200سی سی

×500

توضیحات

عادظرف یک و نیم پرسی  پایون

طول :14.7سانتی متر 

عرض :21.7سانتی متر 

ارتفاع :4.5سانتی متر 

ضخامت:سبز 60میکرون

وزن ظرف:11.4گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرسي 708 آيتي پكينگ 

طول:23.5 سانتی متر 

عرض: 18.5سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر 

ضخامت:65میکرون

حجم:1125

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرسي 764 آيتي پكينگ

طول:26 سانتی متر 

عرض:24سانتی متر

ارتفاع:5.6سانتی متر 

ضخامت:70میکرون

حجم:2000سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم دو پرسي 116 پارسه

طول:26.3 سانتی متر 

عرض: 19سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر 

وزن:21.63گرم

ضخامت:70میکرون

حجم:1730سی سی 

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دو پرس پایون

طول :16سانتی متر 

عرض :22سانتی متر 

ارتفاع :5سانتی متر 

ضخامت:سبز 60میکرون

وزن ظرف:13.2گرم

×200

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم 4پرسی کیمیا

طول:28.5سانتی متر

عرض:24.5سانتی متر

ارتفاع:4.5سانتی متر

ضخامت:75میکرون

حجم :2500سی سی

×200

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم پنج پرس 120 پارسه 

طول:22.2 سانتی متر 

عرض: 26سانتی متر

ارتفاع:4.9سانتی متر 

وزن:35گرم

ضخامت:70میکرون

حجم :3000سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم كبابي دوخانه 119پارسه

طول:36 سانتی متر 

عرض: 20.5سانتی متر

ارتفاع:3.3سانتی متر 

حجم :500-1000سی سی 

وزن:35.25گرم

ضخامت:70میکرون

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم سه خانه 726  آيتي پكينگ

طول:22.7 سانتی متر 

عرض: 21.2سانتی متر

ارتفاع:3سانتی متر 

حجم :380-160-220سی سی

ضخامت:60میکرون

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم بشقاب 514 آيتي پكينگ

قطر:25سانتی متر 

ارتفاع:2.2سانتی متر

ضخامت:60میکرون

حجم:680 سی سی

×300

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم ديس بيضي آیتی پکینگ

طول:35.1سانتی متر 

عرض:32.7سانتی متر

ارتفاع:2.1سانتی متر

ضخامت:70میکرون

حجم :805 سی سی 

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم كبابي كوچك 702 آيتي پكينگ 

طول:31.6 سانتی متر 

عرض: 29.4سانتی متر

ارتفاع:4.3سانتی متر 

ضخامت:70میکرون

حجم:2360سی سی 

×500

توضیحات

ابعاد ظرف لازانیا آلومينيوم کد111

طول:31.3 سانتی متر 

عرض: 16.7سانتی متر

ارتفاع:3.5سانتی متر 

وزن:23.6گرم

ضخامت:70میکرون 

حجم:1500سی سی

×600

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ کیمیا

طول :30.3سانتی متر

عرض:15.8سانتی متر

ارتفاع:4.7سانتی متر

ضخامت:75میکرون

حجم :1450سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی  پایون

طول :15.5سانتی متر 

عرض :30سانتی متر 

ارتفاع :3.5سانتی متر 

ضخامت:سبز 65میکرون

وزن ظرف:15.6گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم چيپس و پنير 102 آيتي پكينگ

طول:19.2 سانتی متر 

عرض: 14.7سانتی متر

ارتفاع:2.5سانتی متر 

ضخامت:55میکرون

حجم:450سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم خورشتي/سالادي بلند 728 آيتي پكينگ

طول:14 سانتی متر 

عرض: 11.5سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر 

ضخامت:60میکرون

حجم :435سی سی  

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم خورشتي/سالادي كوتاه 727 آيتي پكينگ

طول:14.8 سانتی متر 

عرض: 13سانتی متر

ارتفاع:2.5سانتی متر 

ضخامت:50میکرون

حجم :320سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم هواپيمائي 104 آيتي پكينگ

طول:15 سانتی متر 

عرض: 14سانتی متر

ارتفاع:3.5سانتی متر 

ضخامت:60میکرون

حجم :400سی سی 

Pion foil 30cm

توضیحات

Pion foil 45cm

توضیحات

Pion foil 60cm

توضیحات

×1000

توضیحات

ابعاد دیس کبابی 240اچ اس پی 

طول :31.3سانتی متر 

عرض:16.7سانتی متر

ارتفاع :3.5سانتی متر 

حجم:1000سی سی 

 

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم كبابي بزرگ 118 پارسه  

طول:36.5 سانتی متر 

عرض: 21سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر 

وزن:31گرم

ضخامت:70میکرون

حجم:2250سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلو مینیوم دوخانه کباب

طول:37.3سانتی متر 

عرض:21.5سانتی متر

ارتفاع:4.3سانتی متر 

حجم:500-1050سی سی 

ضخامت:70میکرون

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم 2پرسی کیمیا

طول:22.5سانتی متر

عرض:16.7سانتی متر

ارتفاع:5.7سانتی متر

ضخامت:75میکرون

حجم:1400سی سی 

×750

توضیحات

بعاد ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ کیمیا

طول :31.5سانتی متر

عرض:16.5سانتی متر

ارتفاع:4.8سانتی متر

ضخامت:75میکرو

حجم:1500سی سی

×1000

توضیحات

ظرف دو پرسی کیمیا

طول :24.5 سانتی متر

عرض:18.4سانتی متر

ارتفاع:6 سانی متر

ضخامت:75میکرون

حجم :1400سی سی 

×800

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم کبابیمتوسط کیمیا  

طول:28 سانتی متر 

عرض: 16.5سانتی متر

ارتفاع:4.8سانتی متر 

ضخامت:75

حجم:1350سی سی

×800

توضیحات

ظرف آلومینیوم310جدید سه خونه کیمیا

طول:23 سانتی متر 

عرض: 18سانتی متر

ارتفاع:3.8سانتی متر 

حجم :450-200-180سی سی

ضخامت:60میکرون

×1000

توضیحات

ظرف یک و نیم پرسی کیمیا

طول:22سانتی متر 

عرض:16 سانتی متر 

ارتفاع:5.1سانتی متر 

ضخامت:70میکرون

حجم :1100سی سی 

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی بزرگ پایون

طول :20سانتی متر 

عرض :35.5سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت: 80میکرون

وزن ظرف:26گرم

×800

توضیحات

  بعاد ظرف آلومينيوم کبابی کوچک کیمیا  

طول:26.5 سانتی متر 

عرض: 16.5سانتی متر

ارتفاع:4.7سانتی متر 

ضخامت:75

حجم:1150سی سی

×750

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم دوخانه بلند 200کیمیا

طول:22سانتی متر

عرض:16 سانتی متر

ارتفاع:3 سانتی متر

حجم:500-350سی سی 

ضخامت:75 میکرون

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف لازانیا آلومينيوم کد111

طول:18.6 سانتی متر 

عرض: 13.5سانتی متر

ارتفاع:3.7سانتی متر 

وزن:9.5گرم

ضخامت:60میکرون

حجم :625 سی سی 

×500

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم 220دوخونه مرغی کیمیا  

طول:29 سانتی متر 

عرض:18سانتی متر

ارتفاع:5.7سانتی متر

حجم :650*750 

ضخامت:70

×750

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم دوخانه کوتاه کیمیا  

طول:23.1 سانتی متر 

عرض: 18سانتی متر

ارتفاع:3.8سانتی متر 

ضخامت:70

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف تکپرس کیمیا

طول:21 ساتی متر

عرض:15سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر

ضخامت:70میکرون

حجم :850سی سی

×100

توضیحات

ظرف بیست پرسی کیمیا

طول :51.5 سانتی متر

عرض:32سانتی متر

ارتفاع:6.5 سانی متر

ضخامت:75میکرون

حجم:9000سی سی 

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم تکپرسی کیمیا

طول:22سانتی متر

عرض:15.3سانتی متر

ارتفاع:4.5سانتی متر

ضخامت:70میکرون

حجم:750سی سی

×100

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیوم 500 قابلمه کیمیا 

سایز کف:17.5سانتی متر

سایز دهانه:23.5سانتی مت 

ارتفاع:12.3سانتی متر

ضخامت:75 میکرون

حجم :4000سی سی

×400

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم دوپرسی کیمیا  

طول:25 سانتی متر 

عرض: 19.3سانتی متر

ارتفاع:6.8سانتی متر 

ضخامت:70

حجم:2100سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی کوچک پایون

طول :15.5سانتی متر 

عرض :30سانتی متر 

ارتفاع :3.5سانتی متر 

ضخامت:قرمز70میکرون

وزن ظرف:18.3گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیوم نیم پرسی 

طول:17.5 سانتی متر

عرض :13 سانتی متر

ارتفاع:4 سانتی متر 

ضخامت:70میکرون

حجم:650سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی  پایون

طول :15.5سانتی متر 

عرض :30سانتی متر 

ارتفاع :3.5سانتی متر 

ضخامت:آبی 75میکرون

وزن ظرف:16.8گرم

×250

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم سه خانه 

طول:35.5سانتی متر

عرض:22.5سانتی متر

ارتفاع:3سانتی متر

حجم:700-600-200سی سی 

ضخامت:75میکرون

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو خانه 503 پارسه 

طول:22.5 سانتی متر 

عرض: 17.6سانتی متر

ارتفاع:3سانتی متر 

حجم :500-350 سی سی 

وزن:17.75گرم

ضخامت:60میکرون

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دوپرس  پایون

طول :16سانتی متر 

عرض :22سانتی متر 

ارتفاع :5سانتی متر 

ضخامت:آبی 70میکرون

وزن ظرف:15.2گرم

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم خورشتي 502 پارسه 

طول:15سانتی متر 

عرض: 12.5سانتی متر

ارتفاع:3.6سانتی متر 

وزن:7.9گرم

ضخامت:60میکرون

حجم:420 سی سی

×70

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دوخانه تالاری  کیمیا  

طول:52 سانتی متر 

عرض: 33سانتی متر

ارتفاع:7.5سانتی متر 

حجم :4000سی سی 

ضخامت:75

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا

قطر :13سانتی متر

ارتفاع:9 سانتی متر 

حجم :500سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دو پرس  پایون

طول :16سانتی متر 

عرض :22سانتی متر 

ارتفاع :5سانتی متر 

ضخامت:قرمز65میکرون

وزن ظرف:14.2 گرم

×500

توضیحات

ابعاد ظرف چلویی  پایون

طول :15.5سانتی متر 

عرض :27سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:13.6گرم

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم چیپس و پنیر کیمیا

طول:19.5سانتی متر

عرض:15سانتی متر

ارتفاع:2.3سانتی متر

ضخامت:70میکرون

حجم:450سی سی

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا

قطر :12.5سانتی متر

ارتفاع:8 سانتی متر 

حجم :400سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی کوچک پایون

طول :15.5سانتی متر 

عرض :25.5سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:12.1گرم 

×1000

توضیحات

خورشتی کیمیا

قطر :11.3سانتی متر

ارتفاع:5.3 سانتی متر 

حجم :300سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرس  

طول:23.5 سانتی متر 

عرض: 18.5سانتی متر

ارتفاع:4.8سانتی متر 

×1000

توضیحات

ابعادظرف خورشتی پایون

طول :14سانتی متر 

عرض :11سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:5.8گرم

×500

توضیحات

ابعادظرف تک پرس  پایون

طول :14.5سانتی متر 

عرض :21سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:آیی 60میکرون

وزن ظرف:10.8گرم

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا

قطر :11سانتی متر

ارتفاع:5 سانتی متر 

حجم :300سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف تک پرس  پایون

طول :14.5سانتی متر 

عرض :21سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:قرمز55میکرون

وزن ظرف:9.8گرم

×500

توضیحات

لبعاد ظرف تک پرس پایون

طول :14.5سانتی متر 

عرض :21سانتی متر 

ارتفاع :3.7سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:8.6گرم

×500

توضیحات

بعادظرف نیم پرس پایون

طول :13سانتی متر 

عرض :19سانتی متر 

ارتفاع :4سانتی متر 

ضخامت:سبز 50میکرون

وزن ظرف:8گرم

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم سه خانه 505 پارسه 

طول:22.8 سانتی متر 

عرض: 18سانتی متر

ارتفاع:2سانتی متر 

حجم :200-250-450سی سی 

وزن:17.6 گرم

ضخیم:60میکرون

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم تك پرس 

طول:22سانتی متر 

عرض:15سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر

حجم :900سی سی

×200

توضیحات

ابعاد

طول:41 سانتی متر 

عرض:25.5سانتی متر

توضیحات

ابعاد:45*45سانتی متر 

ضخامت:14 میکرون

توضیحات

ابعاد:40*30سانتی متر

ضخامت:14 میکرون

توضیحات

ابعاد :35*30سانتی متر 

ضخامت::14میکرون

×500

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم کبابی بزرگ کیمیا  

طول:37 سانتی متر 

عرض: 21.7سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر 

ضخامت:75

حجم:2400سی سی