مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم تك پرسي 707 آيتي پكينگ طول:21.8 سانتی متر عرض:16سانتی متر ارتفاع:3.8سانتی متر ضخامت:60میکرون حجم:930سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم غذاي كوچك 711 آيتي پكينگ طول:21 سانتی متر عرض: 14سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر ضخامت:55میکرون حجم:750سی سی

×500

توضیحات

لبعاد ظرف تک پرس پایون طول :14.5سانتی متر عرض :21سانتی متر ارتفاع :3.7سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:8.6گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرسي 708 آيتي پكينگ طول:23.5 سانتی متر عرض: 18.5سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر ضخامت:65میکرون حجم:1125

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرسي 764 آيتي پكينگ طول:26 سانتی متر عرض:24سانتی متر ارتفاع:5.6سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم:2000سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دو پرس پایون طول :16سانتی متر عرض :22سانتی متر ارتفاع :5سانتی متر ضخامت:سبز 60میکرون وزن ظرف:13.2گرم

×200

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم 4پرسی کیمیا طول:28.5سانتی متر عرض:24.5سانتی متر ارتفاع:4.5سانتی متر ضخامت:75میکرون حجم :2500سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرفآلومينيومسه خانه 726 آيتي پكينگ طول:22.7 سانتی متر عرض: 21.2سانتی متر ارتفاع:3سانتی متر حجم :380-160-220سی سی ضخامت:60میکرون

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم بشقاب 514 آيتي پكينگ قطر:25سانتی متر ارتفاع:2.2سانتی متر ضخامت:60میکرون حجم:680 سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم كبابي بزرگ 118 پارسه طول:36.5 سانتی متر عرض: 21سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر وزن:31گرم ضخامت:70میکرون حجم:2250سی سی

×750

توضیحات

بعاد ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ کیمیا طول :31.5سانتی متر عرض:16.5سانتی متر ارتفاع:4.8سانتی متر ضخامت:75میکرو حجم:1500سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی پایون طول :15.5سانتی متر عرض :30سانتی متر ارتفاع :3.5سانتی متر ضخامت:سبز 65میکرون وزن ظرف:15.6گرم

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی بزرگپایون طول :20سانتی متر عرض :35.5سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت: 80میکرون وزن ظرف:26گرم

×1000

توضیحات

ابعاد ظرفآلومينيوم چيپس و پنير 102 آيتي پكينگ طول:19.2 سانتی متر عرض: 14.7سانتی متر ارتفاع:2.5سانتی متر ضخامت:55میکرون حجم:450سی سی

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم خورشتي/سالادي بلند 728 آيتي پكينگ طول:14 سانتی متر عرض: 11.5سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر ضخامت:60میکرون حجم :435سی سی

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم خورشتي/سالادي كوتاه 727 آيتي پكينگ طول:14.8 سانتی متر عرض: 13سانتی متر ارتفاع:2.5سانتی متر ضخامت:50میکرون حجم :320سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم هواپيمائي 104 آيتي پكينگ طول:15 سانتی متر عرض: 14سانتی متر ارتفاع:3.5سانتی متر ضخامت:60میکرون حجم :400سی سی

توضیحات

1 کیلو فویل خالص لحاظ شده است

توضیحات

1 کیلو فویل خالص لحاظ شده است

Ronak foil 60cm

توضیحات

×1000

توضیحات

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم پنج پرس 120 پارسه طول:22.2 سانتی متر عرض: 26سانتی متر ارتفاع:4.9سانتی متر وزن:35گرم ضخامت:70میکرون حجم :3000سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم كبابي دوخانه 119پارسه طول:36 سانتی متر عرض: 20.5سانتی متر ارتفاع:3.3سانتی متر حجم :500-1000سی سی وزن:35.25گرم ضخامت:70میکرون

×600

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیومی کبابی بزرگ کیمیا طول :30.3سانتی متر عرض:15.8سانتی متر ارتفاع:4.7سانتی متر ضخامت:75میکرون حجم :1450سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم كبابي كوچك 702 آيتي پكينگ طول:31.6 سانتی متر عرض: 29.4سانتی متر ارتفاع:4.3سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم:2360سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم دو پرسي 116 پارسه طول:26.3 سانتی متر عرض: 19سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر وزن:21.63گرم ضخامت:70میکرون حجم:1730سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرفآلومينيوم يك و نيم پرسي 114 پارسه طول:22.5 سانتی متر عرض: 16.5سانتی متر ارتفاع:4.5سانتی متر وزن:17.8گرم ضخامت:70میکرون حجم :1125سی سی

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم تك پرسي 105 پارسه طول:22سانتی متر عرض: 15.3سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر وزن:15.1گرم ضخامت:70میکرون حجم :900سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد دیس کبابی 240اچ اس پی طول :31.3سانتی متر عرض:16.7سانتی متر ارتفاع :3.5سانتی متر حجم:1000سی سی

×300

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم ديس بيضيآیتی پکینگ طول:35.1سانتی متر عرض:32.7سانتی متر ارتفاع:2.1سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم :805 سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف لازانیا آلومينيوم کد111 طول:31.3 سانتی متر عرض: 16.7سانتی متر ارتفاع:3.5سانتی متر وزن:23.6گرم ضخامت:70میکرون حجم:1500سی سی

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم يك و نيم پرسي 129 پارسه طول:22.4سانتی متر عرض: 17.5سانتی متر ارتفاع:3.2سانتی متر وزن:15.6گرم ضخامت:65میکرون حجم:1200سی سی

×500

توضیحات

ابعادظرف آلو مینیوم دوخانه کباب طول:37.3سانتی متر عرض:21.5سانتی متر ارتفاع:4.3سانتی متر حجم:500-1050سی سی ضخامت:70میکرون

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم 2پرسی کیمیا طول:22.5سانتی متر عرض:16.7سانتی متر ارتفاع:5.7سانتی متر ضخامت:75میکرون حجم:1400سی سی

×750

توضیحات

×1000

توضیحات

ظرف دو پرسی کیمیا طول :24.5 سانتی متر عرض:18.4سانتی متر ارتفاع:6 سانی متر ضخامت:75میکرون حجم :1400سی سی

×800

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم کبابیمتوسط کیمیا طول:28 سانتی متر عرض: 16.5سانتی متر ارتفاع:4.8سانتی متر ضخامت:75 حجم:1350سی سی

×800

توضیحات

ظرف آلومینیوم310جدید سه خونه کیمیا طول:23 سانتی متر عرض: 18سانتی متر ارتفاع:3.8سانتی متر حجم :450-200-180سی سی ضخامت:60میکرون

×1000

توضیحات

ظرف یک و نیم پرسی کیمیا طول:22سانتی متر عرض:16 سانتی متر ارتفاع:5.1سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم :1100سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف تک پرس پایون طول :14.5سانتی متر عرض :21سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:قرمز55میکرون وزن ظرف:9.8گرم

×800

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم کبابی کوچک کیمیا طول:26.5 سانتی متر عرض: 16.5سانتی متر ارتفاع:4.7سانتی متر ضخامت:75 حجم:1150سی سی

×750

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم دوخانه بلند 200کیمیا طول:22سانتی متر عرض:16 سانتی متر ارتفاع:3 سانتی متر حجم:500-350سی سی ضخامت:75 میکرون

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف لازانیا آلومينيوم کد111 طول:18.6 سانتی متر عرض: 13.5سانتی متر ارتفاع:3.7سانتی متر وزن:9.5گرم ضخامت:60میکرون حجم :625 سی سی

×500

توضیحات

بعادظرف تک پرس پایون طول :14.5سانتی متر عرض :21سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:8.8گرم

×500

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم 220دوخونه مرغی کیمیا طول:29 سانتی متر عرض:18سانتی متر ارتفاع:5.7سانتی متر حجم :650*750 ضخامت:70

×500

توضیحات

عادظرف یک و نیم پرسی پایون طول :14.7سانتی متر عرض :21.7سانتی متر ارتفاع :4.5سانتی متر ضخامت:سبز 60میکرون وزن ظرف:11.4گرم

×750

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم دوخانه کوتاه کیمیا طول:23.1 سانتی متر عرض: 18سانتی متر ارتفاع:3.8سانتی متر ضخامت:70

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف تکپرس کیمیا طول:21 ساتی متر عرض:15سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم :850سی سی

×100

توضیحات

ظرف بیست پرسی کیمیا طول :51.5 سانتی متر عرض:32سانتی متر ارتفاع:6.5 سانی متر ضخامت:75میکرون حجم:9000سی سی

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم تکپرسی کیمیا طول:22سانتی متر عرض:15.3سانتی متر ارتفاع:4.5سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم:750سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی کوچک پایون طول :15.5سانتی متر عرض :30سانتی متر ارتفاع :3.5سانتی متر ضخامت:قرمز70میکرون وزن ظرف:18.3گرم

×100

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیوم 500 قابلمه کیمیا سایز کف:17.5سانتی متر سایز دهانه:23.5سانتی مت ارتفاع:12.3سانتی متر ضخامت:75 میکرون حجم :4000سی سی

×400

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم دوپرسی کیمیا طول:25 سانتی متر عرض: 19.3سانتی متر ارتفاع:6.8سانتی متر ضخامت:70 حجم:2100سی سی

×1000

توضیحات

ابعاد ظرف آلومینیوم نیم پرسی طول:17.5 سانتی متر عرض :13 سانتی متر ارتفاع:4 سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم:650سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی پایون طول :15.5سانتی متر عرض :30سانتی متر ارتفاع :3.5سانتی متر ضخامت:آبی 75میکرون وزن ظرف:16.8گرم

×250

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم سه خانه طول:35.5سانتی متر عرض:22.5سانتی متر ارتفاع:3سانتی متر حجم:700-600-200سی سی ضخامت:75میکرون

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم دو خانه 503 پارسه طول:22.5 سانتی متر عرض: 17.6سانتی متر ارتفاع:3سانتی متر حجم :500-350 سی سی وزن:17.75گرم ضخامت:60میکرون

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دوپرس پایون طول :16سانتی متر عرض :22سانتی متر ارتفاع :5سانتی متر ضخامت:آبی 70میکرون وزن ظرف:15.2گرم

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم خورشتي 502 پارسه طول:15سانتی متر عرض: 12.5سانتی متر ارتفاع:3.6سانتی متر وزن:7.9گرم ضخامت:60میکرون حجم:420 سی سی

×70

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دوخانه تالاری کیمیا طول:52 سانتی متر عرض: 33سانتی متر ارتفاع:7.5سانتی متر حجم :4000سی سی ضخامت:75

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا قطر :13سانتی متر ارتفاع:9 سانتی متر حجم :500سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف دو پرس پایون طول :16سانتی متر عرض :22سانتی متر ارتفاع :5سانتی متر ضخامت:قرمز65میکرون وزن ظرف:14.2 گرم

×500

توضیحات

ابعاد ظرف چلویی پایون طول :15.5سانتی متر عرض :27سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:13.6گرم

×1000

توضیحات

ابعادظرف آلومینیوم چیپس و پنیر کیمیا طول:19.5سانتی متر عرض:15سانتی متر ارتفاع:2.3سانتی متر ضخامت:70میکرون حجم:450سی سی

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا قطر :12.5سانتی متر ارتفاع:8 سانتی متر حجم :400سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف کبابی کوچک پایون طول :15.5سانتی متر عرض :25.5سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:12.1گرم

×1000

توضیحات

خورشتی کیمیا قطر :11.3سانتی متر ارتفاع:5.3 سانتی متر حجم :300سی سی

×500

توضیحات

ابعاد ظرف آلومينيوم دو پرس طول:23.5 سانتی متر عرض: 18.5سانتی متر ارتفاع:4.8سانتی متر

×1000

توضیحات

ابعادظرف خورشتی پایون طول :14سانتی متر عرض :11سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:5.8گرم

×500

توضیحات

ابعادظرف تک پرس پایون طول :14.5سانتی متر عرض :21سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:آیی 60میکرون وزن ظرف:10.8گرم

×1500

توضیحات

خورشتی کیمیا قطر :11سانتی متر ارتفاع:5 سانتی متر حجم :300سی سی

×500

توضیحات

بعادظرف نیم پرس پایون طول :13سانتی متر عرض :19سانتی متر ارتفاع :4سانتی متر ضخامت:سبز 50میکرون وزن ظرف:8گرم

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم سه خانه 505 پارسه طول:22.8 سانتی متر عرض: 18سانتی متر ارتفاع:2سانتی متر حجم :200-250-450سی سی وزن:17.6 گرم ضخیم:60میکرون

×500

توضیحات

ابعادظرف آلومينيوم تك پرس طول:22سانتی متر عرض:15سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر حجم :900سی سی

×200

توضیحات

ابعاد طول:41 سانتی متر عرض:25.5سانتی متر

توضیحات

ابعاد:45*45سانتی متر ضخامت:14 میکرون

توضیحات

ابعاد:40*30سانتی متر ضخامت:14 میکرون

توضیحات

ابعاد :35*30سانتی متر ضخامت::14میکرون

×500

توضیحات

بعاد ظرف آلومينيوم کبابی بزرگ کیمیا طول:37 سانتی متر عرض: 21.7سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر ضخامت:75 حجم:2400سی سی