مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×100

توضیحات

ظرفیت:2000ml طول:26cm عرض:18.2cm ارتفاع:6.5cm

×400

توضیحات

ظرفیت:500ml طول:12.5cm عرض:9.2cm ارتفاع:5cm

×50

توضیحات

ظرفیت:2000ml قطر:18.5cm ارتفاع:9.5cm

×120

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو1200شفاف طول :191میلی متر عرض:126میلی متر ارتفاع:72 میلی متر

×120

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو 1000سوزني طول دهانه:183میلی متر ارتفاع:58میلی متر

×300

توضیحات

سطل 310شفاف قطر:97میلی متر ارتفاع:70میلی متر

×200

توضیحات

سطل 610شفلف قطر:112میلی متر ارتفاع:81میلی متر

×150

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو 666 شفاف طول دهانه:176میلی متر عرض:125 میلی متر ارتفاع:45 میلی متر

×200

توضیحات

×200

توضیحات

ظرفیت: 4000ml طول: 32cm عرض: 24cm ارتفاع: 6.5cm

×250

توضیحات

ظرفیت:770ml طول:17cm عرض:11.5cm ارتفاع:5cm

×200

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو 1500شفاف طول دهانه:198میلی متر ارتفاع:70 میلی متر

×400

توضیحات

ظرفیت:350ml طول:12.5cm عرض:9.2cm ارتفاع:3.8cm

×200

توضیحات

ظرفیت:1200ml طول:18.2cm عرض:11.8cm ارتفاع:6.7cm

×180

توضیحات

ظرفیت:1100ml قطر:12cm ارتفاع:12cm

×200

توضیحات

ظرفیت:700ml طول:15.5cm عرض:10cm ارتفاع:5.5cm

×100
Tebplastic transparent microwave dish lid and body 2000

توضیحات

×200

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو 600سوزني طول دهانه:183میلی متر طول کف:159 میلی متر ارتفاع:57 میلی متر

×50

توضیحات

ظرفیت:3000ml قطر:18.5cm ارتفاع:14cm

×100

توضیحات

دارای درب شفاف دارای مجوز بهداشت قابل استفاده در دستگاه ماکروویو ابعاد 5*24*30 سانتی متر

×100

توضیحات

دارای درب شفاف دارای مجوز بهداشت قابل استفاده در دستگاه ماکروویو ابعاد 5*24*30 سانتی متر

×100

توضیحات

دارای درب شفاف دارای مجوز بهداشت قابل استفاده در دستگاه ماکروویو ابعاد 5*24*30 سانتی متر

×200

توضیحات

درب و بدنه ماكروويو 500 شفاف قطر:112 میلی متر ارتفاع:48 میلی متر