مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×500
High Impact saucer

توضیحات

×750
khozestan Behzarf small platter

توضیحات

×1050
Behzarf round bowl 300cc

توضیحات

×400
Behzarf flat bowl 400cc

توضیحات

×250
HP double layer bowl 650

توضیحات

×1000

توضیحات

مشخصات بشقاب 3 خانه کد 9

وزن ظرف:10گرم

ابعاد کارتن:58*44*23سانتی متر

رنگ ظرف :سفید

تعداد بسته ها درکارتن :20بسته 50عددی

×350
khozestan Behzarf big platter

توضیحات

×400

توضیحات

مشخصات دیس بزرگ تخت کد24

وزن ظرف:32 گرم

ابعاد کارتن:52*37*23سانتی متر

رنگ ظرف:شفاف و شیری

تعداد در کارتن:16بسته 25 عددی

×250
dish with 4 parts . 40g

توضیحات

×1200
khozestan Behzarf food dish with 1 part

توضیحات

×500
High Impact bowl 500cc

توضیحات

×600

توضیحات

مشخصات دیس متوسط تخت کد 2

وزن ظرف:17 گرم

ابعاد کارتن:52*34*28سانتی متر

رنگ ظرف:شفاف و شیری

تعداد در کارتن:24بسته 25 عددی

 

×1000

توضیحات

مشخصات بشقاب 7 خانه کد26

وزن ظرف:11گرم

ابعاد کارتن:48*43.5*22.5سانتی متر

رنگ ظرف :سفید

تعداد بسته ها درکارتن :20بسته 50عددی

×2000

توضیحات

مشخصات ظرف غذا5.5 گرمی

ابعاد کارتن:65*29*20سانتی متر 

رنگ ظرف:سفید

تعداد درکارتن:40بسته 50 عددی

×3000

توضیحات

مشخصات  ظرف غذا 14

ابعا د کارتن:51.5*35.5*28 سانتی متر 

وزن ظرف:3.5 گرم 

رنگ ظرف :سفید

×500

توضیحات

مشخصات بشقاب 3خانه بزرگ 26کد10

وزن ظرف:20گرم

ابعاد کارتن:52*42.5*26.5سانتی متر

رنگ ظرف :سفید

تعداد بسته ها درکارتن :2بسته 250عددی

×2000

توضیحات

کد مصول07

تعداد درکارتن 2000:عدد

ابعاد کارتن: 55*36*5*35سانتی متر 

تعداد در سلفون 50:عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:5گرم

 

×1000

توضیحات

مشخصات کاسه 350کد19عراقی

ابعاد کارتن:58*31.5*46*سانتی متر

وزن ظرف:10گرم

رنگ ظرف:سفید

×2000

توضیحات

مشخصات پیش دستی خورشیدی کد4

ابعاد کارتن:39.5*35.5*35سانتی متر

رنگ ظرف:سفید

وزن ظرف :5گرم

تعداد در کارتن:40بسته 50 عددی

×500

توضیحات

مشخصات بشقاب خورشیدی کد5

ابعاد کارتن:52*42*28سانتی متر

رنگ ظرف:سفید

وزن ظرف :20گرم

تعداد در کارتن:10بسته 50 عددی

×300

توضیحات

کد ومحصول 49

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×300

توضیحات

کد محصول:49.1

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×300

توضیحات

کد ومحصول 49/2

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×300

توضیحات

کد ومحصول 49/3

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×300

توضیحات

کد ومحصول 49/4

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×300
Luxury platter with 4 parts . Code 49/5

توضیحات

×300
Luxury platter with 5 parts . Code 49/6

توضیحات

×300

توضیحات

کد ومحصول 49/7

ابعاد ظرف:30*18*4سانتی متر

تعداد درکارتن :300عدد

ابعاد کارتن:61.5*33.5*37

تعداددر سلفون:25عدد

جنس:پلی استایرن

وزن:34گرم

×6000
Bowl for halva

توضیحات

×1000

توضیحات

مشخصات ظرف غذاکد44

ابعاد کارتن:65*29*20سانتی متر 

رنگ ظرف:سفید

تعداد درکارتن:20بسته 50 عددی

×1000

توضیحات

مشخصات بشقاب پلویی7گرم خورشیدی کد 43

ابعاد کارتن:44.5*44*23سانتی متر

رنگ ظرف:سفید

تعداد در کارتن:20بسته50عددی

×400

توضیحات

مشخصات سینی 3 خانه کد11

وزن ظرف:16.5گرم

ابعاد کارتن:54*30*22سانتی متر

رنگ ظرف :سفید

تعداد بسته ها درکارتن :16بسته 25عددی

×250

توضیحات

وزن 16 گرم 

×1000

توضیحات

مشخصات کاسه 200کد21عراقی

ابعاد کارتن:58*31.5*46*سانتی متر

وزن ظرف:5.5گرم

رنگ ظرف:سفید

 

×1000

توضیحات

کاسه کنگره دار رنگی کد41

ابعاد کارتن:56*28*43 سانتی متر

تعداد بسته ها درکارتن:4 بسته 250عددی

وزن:5گرم

رنگ بندی کامل 

 

×100
Deep big platter

توضیحات

×500
stew bowl 1000

توضیحات