مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000

توضیحات

×2000

توضیحات

×2000

توضیحات

×2000

توضیحات

×1000

توضیحات

کدکالا

F304

×600

توضیحات

کدکالا

F103

×600

توضیحات

کدکالا

F404

×1200

توضیحات

کد کالا

F303

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×4000

توضیحات

×3000

توضیحات

×100

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000

توضیحات

×2000

توضیحات

×4000

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×600

توضیحات

کد محصول

F203

×2000

توضیحات

×100

توضیحات

×1000

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000

توضیحات

×3000

توضیحات

×300

توضیحات

مشخصات چنگال نگین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن چنگال:8.5گرم

طول:174میلی متر

تعداددرسلفون:25عدد

تعداددرکارتن:3000عدد

رنگبندی:شفاف

 

×300

توضیحات

  مشخصات کارد نوین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن کارد:8.5گرم

طول:18.1سانتی متر

تعداددرسلفون:300عدد

تعداددرکارتن:3000عدد

رنگبندی :شفاف

ابعاد کارتن:420*195*210

×100

توضیحات

مشخصات قاشق نگین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن قاشق:8.5گرم

طول:17.1سانتی متر

تعداددرسلفون:25عدد

تعداددرکارتن:1000عدد

طول و عرض وارتفاع کارتن:420*195*320سانتی متر

رنگبندی:شفاف

×100

توضیحات

مشخصات کارد مرجان

نوع بسته بندی:کارتن

وزن کارد:2.1گرم

طول:192میلی متر

تعداددرسلفون:100عدد

تعداددرکارتن:1000عدد

رنگبندی :مشکی

ابعاد کارتن:410*220*170سانتی متر 

×100

توضیحات

×100

توضیحات

مشخصات قاشق تابان

نوع بسته بندی:کارتن

وزن قاشق:4گرم

طول:171میلی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

طول و عرض وارتفاع کارتن:215*360*460سانتی متر

رنگبندی:شفاف وغیره

×100

توضیحات

مشخصات قاشق هما

نوع بسته بندی:کارتن

وزن قاشق:3.8گرم

طول:178میلی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی:شفاف

ابعاد کارتن:434*194*378سانتی متر

 

×100

توضیحات

مشخصات چنگال هما

نوع بسته بندی:کارتن

وزن چنگال:3.3گرم

طول:177میلی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی :شفاف

ابعاد کارتن:444*194*258سانتی متر 

×100

توضیحات

مشخصات کارد هما

نوع بسته بندی:کارتن

وزن کارد:2.5گرم

طول:17.8سانتی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی :شفاف

ابعادکارتن :420*185*205سانتی متر 

×100

توضیحات

مشخصات چنگال تابان

نوع بسته بندی:کارتن

وزن چنگال:3گرم

طول:171میلی متر

تعداددرسلفون:25عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی:سفید وشفاف

 

×100

توضیحات

مشخصات کاردتابان

نوع بسته بندی:کارتن

وزن کارد:3.3گرم

طول:168میلی متر

تعداددرسلفون:100عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی :شفاف

ابعاد کارتن:420*185*265سانتی متر 

 

×100

توضیحات

مشخصات قاشق آذین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن قاشق:2.5گرم

طول:165میلی متر

تعداددرسلفون:100عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

طول و عرض وارتفاع کارتن:530*344*183سانتی متر

رنگبندی:شفاف

×100

توضیحات

مشخصات قاشق نوین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن قاشق:2.15گرم

طول:162میلی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

طول و عرض وارتفاع کارتن:230*230*350سانتی متر

رنگبندی:سفید وشفاف

×100

توضیحات

×100

توضیحات

مشخصات چنگال آذین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن چنگال:1.9گرم

طول:151میلی متر

تعداددرسلفون:100عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

ابعاد کارتن:480*320*160سانتی متر

رنگبندی :سفید وشفاف

 

×100

توضیحات

مشخصات کارد نوین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن کارد:2.1گرم

طول:166میلی متر

تعداددرسلفون:100عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی :شفاف

ابعاد کارتن:205**185*420

×100

توضیحات

مشخصات چنگال نوین

نوع بسته بندی:کارتن

وزن چنگال:1.9گرم

طول:161میلی متر

تعداددرسلفون:50عدد

تعداددرکارتن:2000عدد

رنگبندی :سفید وشفاف

ابعاد کارتن:350*230*175سانتی متر

×100

توضیحات