مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×1000
Tebplastic milan spoon

توضیحات

×2000
Tebplastic wave glass spoon

توضیحات

×500
Tebplastic pars nescafe spoon

توضیحات

×100
Tebplastic royal spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic milan fork

توضیحات

×2000
Tebplastic wave glass fork

توضیحات

×100
Tebplastic nasim dry fork

توضیحات

×2000
Tebplastic royal fork

توضیحات

×100
Behzarf special fork

توضیحات

×1000

توضیحات

×2000
Tebplastic wave glass knife

توضیحات

×3000
Tebplastic royal knife

توضیحات

×5000

توضیحات

×4000
Tebplastic padideh glass fork

توضیحات

×2000
Tebplastic stick knife

توضیحات

×1000
Tebplastic VIP glass fork

توضیحات

×1000
Tebplastic paris spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic paris fork

توضیحات

×1000
Tebplastic VIP glass spoon

توضیحات

×2000
Tebplastic luxurious glass spoon

توضیحات

×2000
Tebplastic luxe glass fork

توضیحات

×1000
Tebplastic VIP glass knife

توضیحات

×1000
Tebplastic diplomat spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic diplomat glass fork

توضیحات

×4000
Tebplastic glass cofee spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic diplomat knife

توضیحات

×2000
Tebplastic lederly white spoon

توضیحات

×2000
Tebplastic kaj fork

توضیحات

×2000
Tebplastic lederly glass fork

توضیحات

×2000
Tebplastic pars colored spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic sydney spoon

توضیحات

×1000
Tebplastic sydney fork

توضیحات

×2000
Tebplastic padideh glass spoon

توضیحات

×1000

توضیحات

کدکالا F304

×600

توضیحات

کدکالا F103

×600

توضیحات

کدکالا F404

×600

توضیحات

کد محصول F203

×1200

توضیحات

کد کالا F303

×300

توضیحات

مشخصات چنگال نگین نوع بسته بندی:کارتن وزن چنگال:8.5گرم طول:174میلی متر تعداددرسلفون:25عدد تعداددرکارتن:3000عدد رنگبندی:شفاف

×300

توضیحات

مشخصات کارد نوین نوع بسته بندی:کارتن وزن کارد:8.5گرم طول:18.1سانتی متر تعداددرسلفون:300عدد تعداددرکارتن:3000عدد رنگبندی :شفاف ابعاد کارتن:420*195*210

×100
Tork smoky fork

توضیحات

×100
Tork smoky knife

توضیحات

×100
Tebplastic arian glass spoon

توضیحات

×100

توضیحات

مشخصات قاشق نگین نوع بسته بندی:کارتن وزن قاشق:8.5گرم طول:17.1سانتی متر تعداددرسلفون:25عدد تعداددرکارتن:1000عدد طول و عرض وارتفاع کارتن:420*195*320سانتی متر رنگبندی:شفاف

×100

توضیحات

مشخصات کارد مرجان نوع بسته بندی:کارتن وزن کارد:2.1گرم طول:192میلی متر تعداددرسلفون:100عدد تعداددرکارتن:1000عدد رنگبندی :مشکی ابعاد کارتن:410*220*170سانتی متر

×100

توضیحات

مشخصات قاشق تابان نوع بسته بندی:کارتن وزن قاشق:4گرم طول:171میلی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد طول و عرض وارتفاع کارتن:215*360*460سانتی متر رنگبندی:شفاف وغیره

×100

توضیحات

مشخصات قاشق هما نوع بسته بندی:کارتن وزن قاشق:3.8گرم طول:178میلی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی:شفاف ابعاد کارتن:434*194*378سانتی متر

×100

توضیحات

مشخصات چنگال هما نوع بسته بندی:کارتن وزن چنگال:3.3گرم طول:177میلی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی :شفاف ابعاد کارتن:444*194*258سانتی متر

×100

توضیحات

مشخصات کارد هما نوع بسته بندی:کارتن وزن کارد:2.5گرم طول:17.8سانتی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی :شفاف ابعادکارتن :420*185*205سانتی متر

×100

توضیحات

مشخصات چنگال تابان نوع بسته بندی:کارتن وزن چنگال:3گرم طول:171میلی متر تعداددرسلفون:25عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی:سفید وشفاف

×100

توضیحات

مشخصات کاردتابان نوع بسته بندی:کارتن وزن کارد:3.3گرم طول:168میلی متر تعداددرسلفون:100عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی :شفاف ابعاد کارتن:420*185*265سانتی متر

×100
Behzarf special spoon

توضیحات

×100

توضیحات

مشخصات قاشق آذین نوع بسته بندی:کارتن وزن قاشق:2.5گرم طول:165میلی متر تعداددرسلفون:100عدد تعداددرکارتن:2000عدد طول و عرض وارتفاع کارتن:530*344*183سانتی متر رنگبندی:شفاف

×100

توضیحات

مشخصات قاشق نوین نوع بسته بندی:کارتن وزن قاشق:2.15گرم طول:162میلی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد طول و عرض وارتفاع کارتن:230*230*350سانتی متر رنگبندی:سفید وشفاف

×100

توضیحات

مشخصات چنگال آذین نوع بسته بندی:کارتن وزن چنگال:1.9گرم طول:151میلی متر تعداددرسلفون:100عدد تعداددرکارتن:2000عدد ابعاد کارتن:480*320*160سانتی متر رنگبندی :سفید وشفاف

×100

توضیحات

مشخصات کارد نوین نوع بسته بندی:کارتن وزن کارد:2.1گرم طول:166میلی متر تعداددرسلفون:100عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی :شفاف ابعاد کارتن:205**185*420

×100

توضیحات

مشخصات چنگال نوین نوع بسته بندی:کارتن وزن چنگال:1.9گرم طول:161میلی متر تعداددرسلفون:50عدد تعداددرکارتن:2000عدد رنگبندی :سفید وشفاف ابعاد کارتن:350*230*175سانتی متر