مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×30

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 500شفاف طول :30سانتی متر عرض:16سانتی متر ارتفاع:5.5سانتی متر

×30

توضیحات

ابعاددیس پیرکس کد 501شفاف طول :38.5سانتی متر عرض:24.5سانتی متر ارتفاع:6ساتی متر

×30

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 502شفاف طول :37.5سانتی متر عرض:29سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر

×40

توضیحات

ابعاددیس پیرکس کد 530شفاف طول :29سانتی متر عرض:18سانتی متر ارتفاع:4سانتی متر

×40

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 540شفاف طول :30سانتی متر عرض:20سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر

×144

توضیحات

ظرف دسری1000 دنیز کوشا تعداد در کارتن :144عدد کد محصول s127

×180

توضیحات

دیس مینی لوکس کوشا تعداد در کارتن 180عدد 30پک 6 عددی کدکالا C106

×144

توضیحات

ظرف دسری500 دنیز کوشا تعداد در کارتن :144عدد کد محصول s126

×80

توضیحات

دیس بزرگ لوکس کوشا تعداد در کارتن :80عدد برابر است با 20 پک 4 عددی C103

×180

توضیحات

ظرف دسری250 دنیز کوشا تعداد در کارتن:180عدد کد محصول s125

×100

توضیحات

دیس کوچک چهار گوش لوکس کوشا تعداد در کارتن 100عدد برابراست با25پک 4 عددی کدکالا C104

×108

توضیحات

پیاله 4 گوش350سی سی لوکس کوشا کد کالا D107

×40

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 550شفاف طول :33سانتی متر عرض:23سانتی متر ارتفاع:6.5سانتی متر

×150

توضیحات

پیاله 4گوش850سی سی لوکس کوشا در سه رنگ می باشد قیمت برای ظرف شفاف کریستالی ثبت شده

×180

توضیحات

پیاله 3گوش650 سی سی لوناکوشا تعداد در کارتن :180عدد کدکالا D112

×300

توضیحات

پیاله 3گوشه350سی سی لونا کوشا تعداددر کارتن:300عدد کد کالا D110

×400

توضیحات

پیاله سه گوش200سی سی لونا کوشا تعداد در کارتن:400عدد کدکالا D109

×70

توضیحات

ابعاد کد580 طول:30سانتی متر عرض :21سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر

×120

توضیحات

پیاله سه گوش1200سی سی لونا کوشا تعداد در کارتن:120عدد کدکالا D115

×20

توضیحات

ابعاد سینی پیرکس کد 520شفاف طول :36سانتی متر عرض:23سانتی متر ارتفاع:2.5سانتی متر

×50

توضیحات

ابعاد کد546 طول:33سانتی متر عرض:22سانتی متر ارتفاع:6سانتی متر

×70

توضیحات

ابعادکد570 طول:28سانتی متر عرض:18سانتی متر ارتفاع:2سانتی متر

×180

توضیحات

پیاله 3گوش500 سی سی لوناکوشا تعداد در کارتن :300عدد کدکالا D111

×120

توضیحات

پیاله 3گوش900 سی سی لونا کوشا تعداد در کارتن:120عدد کد کالا D114

×25

توضیحات

ابعاد سینی پیرکس کد 510شفاف طول :31سانتی متر عرض:20سانتی متر ارتفاع:2.5سانتی متر

×400

توضیحات

جام 130روژین کوشا تعداد در کارتن :400عدد کد محصول E115

×100

توضیحات

ابعاد کد543 طول:28سانتی متر عرض:18سانتی متر ارتفاع:2سانتی متر

×70

توضیحات

ابعاد کد 560 طول:22سانتی متر عرض:15سانتی متر ارتفاع:3سانتی متر

×200

توضیحات

جام 300روژین کوشا تعداد در کارتن :200عدد کد محصول E112

×144

توضیحات

ظرف دسری300 آوش کوشا تعداد در کارتن :144عدد کد محصول s146

×180

توضیحات

ظرف دسری200 آوش کوشا تعداد در کارتن :200عدد کد محصول s124 رنگبندی موجود میباشد

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود قطر:37سانتی متر ارتفاع:37سانتی متر

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود قطر:32سانتی متر ارتفاع:9سانتی متر

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود قطر:26.5سانتی متر ارتفاع:8سانتی متر