مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×30

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 500شفاف

طول :30سانتی متر 

عرض:16سانتی متر

ارتفاع:5.5سانتی متر

×30

توضیحات

ابعاددیس پیرکس کد 501شفاف

طول :38.5سانتی متر 

عرض:24.5سانتی متر

ارتفاع:6ساتی متر

×30

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 502شفاف

طول :37.5سانتی متر 

عرض:29سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر

×25

توضیحات

ابعاد سینی پیرکس کد 510شفاف

طول :31سانتی متر 

عرض:20سانتی متر

ارتفاع:2.5سانتی متر 

×20

توضیحات

ابعاد سینی پیرکس کد 520شفاف

طول :36سانتی متر 

عرض:23سانتی متر

ارتفاع:2.5سانتی متر 

×40

توضیحات

ابعاددیس پیرکس کد 530شفاف

طول :29سانتی متر 

عرض:18سانتی متر

ارتفاع:4سانتی متر 

×40

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 540شفاف

طول :30سانتی متر 

عرض:20سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر

×40

توضیحات

ابعاد دیس پیرکس کد 550شفاف

طول :33سانتی متر 

عرض:23سانتی متر

ارتفاع:6.5سانتی متر

×150

توضیحات

پیاله 4گوش850سی سی لوکس کوشا

در سه رنگ  می باشد قیمت برای ظرف شفاف  کریستالی ثبت شده 

 

 

×108

توضیحات

پیاله 4 گوش350سی سی لوکس کوشا 

کد کالا

D107

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود 

قطر:26.5سانتی متر

ارتفاع:8سانتی متر

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود 

قطر:32سانتی متر

ارتفاع:9سانتی متر

×144

توضیحات

ظرف دسری1000 دنیز کوشا

تعداد در کارتن :144عدد

کد محصول

s127

×180

توضیحات

دیس مینی لوکس کوشا

تعداد در کارتن 180عدد 30پک 6 عددی 

کدکالا

C106

×144

توضیحات

ظرف دسری500 دنیز کوشا

تعداد در کارتن :144عدد

کد محصول

s126

×80

توضیحات

دیس بزرگ لوکس کوشا

تعداد در کارتن :80عدد برابر است با 20 پک 4 عددی 

C103

 

×180

توضیحات

ظرف دسری250 دنیز کوشا

تعداد در کارتن :180عدد

کد محصول

s125

×100

توضیحات

دیس کوچک چهار گوش لوکس کوشا

تعداد در کارتن 100عدد برابراست با25پک 4 عددی

کدکالا

C104

×180

توضیحات

پیاله 3گوش650 سی سی لوناکوشا

تعداد در کارتن :180عدد

کدکالا

D112

×300

توضیحات

پیاله 3گوشه350سی سی لونا کوشا

تعداددر کارتن:300عدد

کد کالا

D110

 

×400

توضیحات

پیاله  سه گوش200سی سی لونا کوشا

تعداد در کارتن:400عدد

کدکالا

D109

×70

توضیحات

ابعاد کد580

طول:30سانتی متر 

عرض :21سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر 

×120

توضیحات

پیاله  سه گوش1200سی سی لونا کوشا

تعداد در کارتن:120عدد

کدکالا

D115

×50

توضیحات

ابعاد کد546

طول:33سانتی متر

عرض:22سانتی متر

ارتفاع:6سانتی متر

×70

توضیحات

ابعادکد570

طول:28سانتی متر

عرض:18سانتی متر

ارتفاع:2سانتی متر

×180

توضیحات

پیاله 3گوش500 سی سی لوناکوشا

تعداد در کارتن :300عدد

کدکالا

D111

×120

توضیحات

پیاله 3گوش900 سی سی لونا کوشا

تعداد در کارتن:120عدد

کد کالا

D114

×400

توضیحات

جام 130روژین کوشا

تعداد در کارتن :400عدد

کد محصول

E115

×100

توضیحات

ابعاد کد543

طول:28سانتی متر

عرض:18سانتی متر

ارتفاع:2سانتی متر

×70

توضیحات

ابعاد کد 560

طول:22سانتی متر

عرض:15سانتی متر

ارتفاع:3سانتی متر 

×200

توضیحات

جام 300روژین کوشا

تعداد در کارتن :200عدد

کد محصول

E112

×144

توضیحات

ظرف دسری300 آوش کوشا

تعداد در کارتن :144عدد

کد محصول

s146

×180

توضیحات

ظرف دسری200 آوش کوشا

تعداد در کارتن :200عدد

کد محصول

s124

رنگبندی موجود میباشد

×12

توضیحات

سینی خورشیدی به عنوان ظرف کیک و دسری استفاده می شود 

قطر:37سانتی متر

ارتفاع:37سانتی متر