مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100
Unprinted pizza box 24×24

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

ابعاد30*30 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد32*32

×175

توضیحات

ایعاد سینگل قطر28سانتی متر

×160

توضیحات

ابعاد سینگل قطر 32 سانتی متر

×350

توضیحات

ابعاد سینگل استاندارد طول و عرض :23*23 سانتی متر

×175

توضیحات

ابعاد سینگل 28*28سانتی متر

×160

توضیحات

ابعاد سینگل خانواده طول وعرض:32*32سانتی متر

×1000
Pizza tripod

توضیحات

×450

توضیحات

ابعاد جعبه ساندویج طول و عرض:30 سانتی متر ارتفاع:7*7سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد جعبه لیوان 4عددی طول :20سانتی متر عرض:20سانتی متر ارتفاع:3.5سانتی متر ابعاد گسترده:80*105سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد جعبه 2 پرسی آلومینیوم طول :35 سانتی متر عرض:22.5 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد1پرس آلومینیوم طول:28 سانتی متر عرض:22 سانتی متر ارتفاع :7 سانتی متر

×100

توضیحات

آبعاد سینی یک پرسی طول: 23 سانتی متر عرض: 23 سانتی متر ارتفاع:4 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی تک پرسی با سرویس طول:31 سانتی متر عرض:24 سانتی متر ارتفاع:4 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی 2 پرس فوم طول:35 سانتی متر عرض:27 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی 2پرسی با سرویس طول:35 سانتی متر عرض:27 سانتی متر ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی 3 پرسی طول :37 سانتی متر عرض:31 سانتی متر ارتفاع:5 سانتی متر

×500

توضیحات

ابعاد پاکت سوخاری طول و عرض:12*35سانتی متر

توضیحات

سفارش در ابعاد مختلف گرفته می شود

×100

توضیحات

ابعاد جعبه لیوان 2 عددی طول:19سانتی متر عرض:10 سانتی متر ارتفاع:3.5سانتی متر ابعاد گسنرده :70*79 سانتی متر

×1200

توضیحات

ابعادجعبه هرمی طول:8سانتی متر عرض:8سانتی متر ارتفاع:12سانتی متر

×700

توضیحات

ابعادجعبه همبرگر طول و عرض:12*12سانتی متر ارتفاع:8سانتی متر

×1

توضیحات

ابعاد جعبه سوخاری طول:22.5سانتی متر عرض:11سانتی متر ارتفاع:8سانتی متر

×450

توضیحات

ابعاد جعبه سوخاری طول:24سانتی متر عرض:11سانتی متر ارتفاع:8سانتی متر

×500

توضیحات

ابعاد سطل ارتفاع:15 سانتی متر قطر:19سانتی متر

×1600

توضیحات

ابعادجعبه هرمی طول:8سانتی متر عرض:8سانتی متر ارتفاع:10سانتی متر

×50

توضیحات

ابعاد جعبه 30پرسی ارتفاع:21سانتی متر عرض:45سانتی متر طول:45سانتی متر ابعاد گسترده:90*65سانتی متر

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×100

توضیحات

×450

توضیحات

جعبه ساندویج کرافت طول:7سانتی متر عرض:7سانتی متر ارتفاع:30سانتی متر

×400

توضیحات

ابعاد پاکت پیتزا طول و عرض:25*35سانتی متر

×450

توضیحات

ابعاد جعبه همبرگری کرافت طول :12سانتی متر عرض :12سانتی متر ارتفاع :8سانتی متر

×50

توضیحات

ابعاد جعبه 6 پرسی طول :48 سانتی متر عرض:31 سانتی متر ارتفاع:16 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد 24*24سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد طول و عرض:20*20سانت متر

×100

توضیحات

ابعاد ارتفاع:12 سانتی متر عرض:23سانتی متر طول :35 سانتی متر

×350

توضیحات

ابعاد پاکت 25*25 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعادجعبه 2پرسی قفل از بغل طول :32سانتی متر عرض:22سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر

×1

توضیحات

ابعاد جعبه قایقی طول:24سانتی متر عرض:15سانتی متر ارتفاع:5سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد جعبه تک پرسی با دستگیره عرض:22سانتی متر طول:35سانتی متر ارتفاع:7سانتی متر ابعاد گسترده:80*65سانتی متر

×100
Aluminum sex-serving box with service

توضیحات