مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
×100

توضیحات

ابعاد جعبه پیتزا دورنگ

24*24 

×100

توضیحات

ابعاد 24*24سانتی متر

Unprinted pizza box 24×24

توضیحات

×100

توضیحات

ابعاد30*30 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد32*32

×175

توضیحات

ایعاد سینگل قطر28سانتی متر

×160

توضیحات

ابعاد سینگل قطر 32 سانتی متر

×350

توضیحات

ابعاد سینگل استاندارد

طول و عرض :23*23 سانتی متر 

×175

توضیحات

ابعاد سینگل 28*28سانتی متر

×160

توضیحات

ابعاد سینگل خانواده 

طول وعرض:32*32سانتی متر

توضیحات

سفارش در ابعاد مختلف گرفته می شود 

×1000
Pizza tripod

توضیحات

×1600

توضیحات

ابعادجعبه هرمی

طول:8سانتی متر

عرض:8سانتی متر

ارتفاع:10سانتی متر

×1200

توضیحات

ابعادجعبه هرمی

طول:8سانتی متر

عرض:8سانتی متر

ارتفاع:12سانتی متر

×120

توضیحات

ابعاد سطل

ارتفاع:15 سانتی متر

قطر:19سانتی متر

×700

توضیحات

ابعادجعبه همبرگر

طول و عرض:12*12سانتی متر

ارتفاع:8سانتی متر

×450

توضیحات

ابعاد جعبه همبرگری کرافت

طول :12سانتی متر

عرض :12سانتی متر 

ارتفاع :8سانتی متر

 

×450

توضیحات

ابعاد جعبه ساندویج

طول و عرض:30 سانتی متر

ارتفاع:7*7سانتی متر 

×450

توضیحات

ابعاد جعبه سوخاری

طول:24سانتی متر

عرض:11سانتی متر

ارتفاع:8سانتی متر

 

×100

توضیحات

ابعاد جعبه لیوان 2 عددی

طول:19سانتی متر

عرض:10 سانتی متر 

ارتفاع:3.5سانتی متر 

ابعاد گسنرده :70*79 سانتی متر 

×100

توضیحات

ابعاد جعبه لیوان 4عددی

طول :20سانتی متر

عرض:20سانتی متر 

ارتفاع:3.5سانتی متر 

ابعاد گسترده:80*105سانتی متر

×500

توضیحات

ابعاد پاکت سوخاری

طول و عرض:12*35سانتی متر

×400

توضیحات

ابعاد پاکت پیتزا

طول و عرض:25*35سانتی متر

×350

توضیحات

ابعاد پاکت 25*25 سانتی متر

×100

توضیحات

آبعاد سینی یک پرسی

طول: 23 سانتی متر

عرض: 23 سانتی متر

ارتفاع:4 سانتی متر 

×100

توضیحات

ابعاد سینی تک پرسی با سرویس

طول:31 سانتی متر

عرض:24 سانتی متر

ارتفاع:4 سانتی متر 

 

×100

توضیحات

ابعاد سینی 2 پرس فوم

طول:35 سانتی متر

عرض:27 سانتی متر 

ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی 2پرسی با سرویس

طول:35 سانتی متر

عرض:27 سانتی متر

ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد سینی 3 پرسی 

طول :37 سانتی متر

عرض:31 سانتی متر

ارتفاع:5  سانتی متر 

×100

توضیحات

ابعاد1پرس آلومینیوم

طول:28 سانتی متر

عرض:22 سانتی متر

ارتفاع :7 سانتی متر 

×100

توضیحات

ابعاد جعبه 2 پرسی آلومینیوم 

طول :35 سانتی متر

عرض:22.5 سانتی متر

ارتفاع:7 سانتی متر

×100

توضیحات

ابعادجعبه 2پرسی قفل از بغل

طول :32سانتی متر

عرض:22سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر

×100

توضیحات

ابعاد 

ارتفاع:12 سانتی متر 

عرض:23سانتی متر

طول :35 سانتی متر

 

×50

توضیحات

ابعاد جعبه 6 پرسی 

طول :48 سانتی متر

عرض:31 سانتی متر

ارتفاع:16 سانتی متر

×50

توضیحات

ابعاد جعبه 30پرسی

ارتفاع:21سانتی متر

عرض:45سانتی متر

طول:45سانتی متر

ابعاد گسترده:90*65سانتی متر 

 

×100

توضیحات

ابعاد 

طول و عرض:20*20سانت متر

×450

توضیحات

جعبه ساندویج کرافت 

طول:7سانتی متر

عرض:7سانتی متر

ارتفاع:30سانتی متر 

 

×1

توضیحات

ابعاد جعبه سوخاری

طول:22.5سانتی متر

عرض:11سانتی متر

ارتفاع:8سانتی متر 

 

 

×1

توضیحات

ابعاد جعبه قایقی

طول:24سانتی متر

عرض:15سانتی متر

ارتفاع:5سانتی متر  

×100

توضیحات

ابعاد جعبه تک پرسی با دستگیره

عرض:22سانتی متر

طول:35سانتی متر

ارتفاع:7سانتی متر

ابعاد گسترده:80*65سانتی متر

×100
Aluminum sex-serving box with service

توضیحات