مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من

توضیحات

حجم نی داخل کیسه 2.5کیلو می باشد  

توضیحات

حجم نی داخل کیسه 2.5کیلو می باشد

×2

توضیحات

×3

توضیحات

×2500

توضیحات

×5

توضیحات

×1500

توضیحات

×2500

توضیحات

×100

توضیحات

بسته داری 100عدد نی شماره 6 می باشد

توضیحات

بسته داری 100 عدد نی شماره 6 می باشد 

×50

توضیحات

توضیحات

کیسه محتواری 3.5کیلو نی می باشد 

×50

توضیحات

بسته  داری 50عدد نی می باشد 

×50

توضیحات

بسته داری 50عدد نی  می  باشد 

×50

توضیحات

بسته دارای 50عدد نی می باشد 

×50

توضیحات

×400

توضیحات

×3500

توضیحات

×2100

توضیحات

×2000

توضیحات

×1500

توضیحات

×450

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی 

تعداد در کارتن :450عدد

وزن لیوان:17.4گرم

×450

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی 

تعداد در کارتن :450عدد

وزن لیوان:20.9گرم

×250

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی 

تعداد در کارتن :250عدد

وزن لیوان:18گرم

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×400

توضیحات

×600

توضیحات

لیوان آرین رنگی آبی رنگ موجود است

×500

توضیحات

×500

توضیحات

×600

توضیحات

لیوان لونا کوشا

تعداد در کارتن :600عددی

کدمحصول

E216

 
×450

توضیحات

لیوان  لونا کوشا

تعداد در کارتن :450عددی

کد محصول

E217

×300

توضیحات

لیوان لونا کوشا

تعداد در کارتن :300عددی

کد محصول

E213

×300

توضیحات

لیوان لونا کوشا

تعداد در کارتن :300عددی

کد محصول

E214

×180

توضیحات

لیوان لونا کوشا

تعداد در کارتن :180عددی

کد محصول

E215

×800

توضیحات

لیوان لوکس کوشا

تعداد در کارتن :800عددی

کدمحصول

E219

×500

توضیحات

لیوان  لوکس کوشا

تعداد در کارتن :500عددی

کدمحصول

E218

×360

توضیحات

لیوان لوکس کوشا

تعداد در کارتن :360عددی

کد محصول

E211

×375

توضیحات

لیوان لوکس کوشا

تعداد در کارتن :375عددی

کد محصول

E220

×120

توضیحات

لیوان  لوکس کوشا

تعداد در کارتن :120عددی

کد محصول

E221

×175

توضیحات

لیوان اسموتی 

تعداد در کارتن :175عدد

کد محصول

E0232

×125

توضیحات

لیوان اسموتی 

تعداد در کارتن :125عدد

کد محصول

E0231

×130

توضیحات

لیوان اسموتی 

تعداد در کارتن :140عدد

کد محصول

E0230

×50

توضیحات

بسته داری50عدد نی می باشد

×250

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی 

تعداد در کارتن :250عدد

وزن لیوان:15.1گرم