مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من

توضیحات

حجم نی داخل کیسه 2.5کیلو می باشد

توضیحات

حجم نی داخل کیسه 2.5کیلو می باشد

×3
AsanNoosh bulk McDonald's straw

توضیحات

×2500
AsanNoosh McDonald's straw (1 number)

توضیحات

×5
AsanNoosh bulk hot chocolate straw

توضیحات

×1500
AsanNoosh hot chocolate straw with cellophane (1 number)

توضیحات

×2500
AsanNoosh folding straws with cellophane (1 number)

توضیحات

×100

توضیحات

بسته داری 100عدد نی شماره 6 می باشد

توضیحات

بسته داری 100 عدد نی شماره 6 می باشد

×50
Colored spiral straw (muber 8)

توضیحات

توضیحات

کیسه محتواری 3.5کیلو نی می باشد

×50

توضیحات

بسته داری 50عدد نی می باشد

×50
AsanNoosh folding straws packaging

توضیحات

×2500

توضیحات

×320
herbal glass 200cc

توضیحات

×3500
paper cup 90cc

توضیحات

×100
paper cup 200cc (2000 numbers)

توضیحات

×500
Transparent glass 200p.p

توضیحات

×2100
paper cup 120cc

توضیحات

×1500
paper cup 200cc

توضیحات

×450

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی تعداد در کارتن :450عدد وزن لیوان:17.4گرم

×450

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی تعداد در کارتن :450عدد وزن لیوان:20.9گرم

×375

توضیحات

لیوان لوکس کوشا تعداد در کارتن :375عددی کد محصول E220

×300

توضیحات

لیوان لونا کوشا تعداد در کارتن :300عددی کد محصول E214

×180

توضیحات

لیوان لونا کوشا تعداد در کارتن :180عددی کد محصول E215

×450

توضیحات

لیوان لونا کوشا تعداد در کارتن :450عددی کد محصول E217

×3
AsanNoosh bulk Ice Pack straw

توضیحات

×800

توضیحات

لیوان لوکس کوشا تعداد در کارتن :800عددی کدمحصول E219

×130

توضیحات

لیوان اسموتی تعداد در کارتن :140عدد کد محصول E0230

×250

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی تعداد در کارتن :250عدد وزن لیوان:18گرم

×400
Koosha colorless special glass 220

توضیحات

×360

توضیحات

لیوان لوکس کوشا تعداد در کارتن :360عددی کد محصول E211

×500

توضیحات

لیوان لوکس کوشا تعداد در کارتن :500عددی کدمحصول E218

×300

توضیحات

لیوان لونا کوشا تعداد در کارتن :300عددی کد محصول E213

×600

توضیحات

لیوان لونا کوشا تعداد در کارتن :600عددی کدمحصول E216

×175

توضیحات

لیوان اسموتی تعداد در کارتن :175عدد کد محصول E0232

×120

توضیحات

لیوان لوکس کوشا تعداد در کارتن :120عددی کد محصول E221

×125

توضیحات

لیوان اسموتی تعداد در کارتن :125عدد کد محصول E0231

×250

توضیحات

لیوان دولایه کاغذی تعداد در کارتن :250عدد وزن لیوان:15.1گرم

×600

توضیحات

لیوان آرین رنگی آبی رنگ موجود است

×500
Behzarf crystal cup 200

توضیحات

×500
HP colored fancy glass 200

توضیحات

×500
Transparent glass 500p.p

توضیحات

×50

توضیحات

بسته دارای 50عدد نی می باشد

×50

توضیحات

بسته داری50عدد نی می باشد

×50

توضیحات

بسته داری 50عدد نی می باشد