مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من
Cleaned veal fillet without yarn

توضیحات

Premium cleaned veal brain sirloin

توضیحات

Premium cleaned veal shank

توضیحات

Veal thigh brain

توضیحات

توضیحات

مناسب برای کباب ترکی و قیمه .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

Calf sprouts thighs and hands

توضیحات

Veal heifers and hand thigh

توضیحات

Mince Meat

توضیحات

توضیحات

گردن گوساله مناسب برای چرخ کرده و همبرگر .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

قلوه گاه گوساله مناسب برای پخت همبرگر و کوبیده میباشد .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

راسته گوساله مناسب برای پخت کباب برگ .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

فیله گوساله مناسب برای پخت حلیم ، پیتزا ، رست بیف میباشد .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

 ران  گوساله مناسب برای انواع خورشت (قورمه ، قیمه ) میباشد .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

مغز ران  گوساله مناسب برای انواع خورشت (قورمه ، قیمه )  و رست بیف میباشد .

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

توضیحات

فیله گوساله مناسب برای پخت کباب برگ و استیک.

با توجه به مارک و تاریخ های مختلف در بازار لطفا هنگام خرید برند و تاریخ گوشت ما را استعلام بگیرید .

برند ها گوشت های برزیلی : 

مینروا.        minerva

آنجلو           anglo

فری بوی    friboyi

جی جی      Gj

استرلا

Frozen veal shank

توضیحات