مرتب سازی بر اساس:
  • پرفروش ترین
  • ارزان ترین
  • گران ترین
  • انتخاب من

توضیحات

وزن کارتن بین 15 تا 20 کیلوگرم متغیر میباشد

توضیحات

وزن کارتن بین 15 تا 20 کیلوگرم متغیر میباشد

chicken fillet

توضیحات

Chicken breast without scapula without lipid earrings (Premium for schnitzel )

توضیحات

Chicken breast without scapula

توضیحات

Chicken thigh without waist without skin

توضیحات

Chicken  wings

توضیحات

Waistless chicken thigh with skin

توضیحات

Whole chicken

توضیحات

توضیحات

توضیحات

Chicken scapula without skin

توضیحات

Chicken for Akbar joojeh (kind of food)

توضیحات

Small whole chicken

توضیحات